Disclaimer & privacy

Privacy
Wij nemen de privacy van onze klanten heel serieus. We geloven in het principe dat bij onze klanten duidelijkheid moet bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens.
Een goede relatie met onze klanten op basis van vertrouwen, is volgens ons niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van behoorlijk zaken doen.
  Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over huis Willingen te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Wij kunnen niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.